Η «Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.»

είναι μια νεοϊδρυθείσα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με έδρα τα Ιωάννινα και σκοπό τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και την ομαλή κοινωνική και οικονομική ένταξη, ευπαθών ομάδων πληθυσμού, στην ελληνική κοινωνία, με βασική εστίαση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων.

Όραμά μας είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους, και η δημιουργία των συνθηκών οι οποίες θα επιτρέψουν στον κάθε άνθρωπο να διεκδικήσει το ρόλο του μέσα σε αυτή.

Μία κοινωνία απαλλαγμένη από κοινωνικές προκαταλήψεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τη σωματική επάρκεια, την υγεία, τις πολιτισμικές καταβολές, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τις πολιτικές απόψεις, το χρώμα του δέρματος, τα φυλετικά ή τα σωματικά χαρακτηριστικά, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή τα θρησκευτικά πιστεύω.

Υπηρεσίες

  • Ψυχολογική Υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής
  • Πληροφόρηση ,καθοδήγηση & διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες

Η Αποστολή μας

Η υποστήριξη και η κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων τους ενδυναμώνει ψυχοκοινωνικά, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, διευκολύνει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και διασφαλίζει το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης ως ισότιμα ​​μέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη της αποστολής του οργανισμού είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ως βάση για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου από τους ίδιους τους δικαιούχους των δράσεων.

Βασική μας θέση

«Η Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. Α.Μ.Κ.Ε. εργάζεται για την στήριξη και κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων προκειμένου να ενδυναμωθούν ψυχοκοινωνικά, να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας, να διευκολυνθεί η πρόσβαση τους σε υπηρεσίες και να διασφαλισθεί το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης τους ως  ισότιμα μέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν.»

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 6941543691
Email: aspida.epirus@gmail.com - aspidarefugees@gmail.com